Nasza Kancelaria nakierowana jest na pomoc uczestnikom procesu budowlanego w prawidłowym zawarciu i wykonaniu umowy o roboty budowlane. Dlatego świadczymy usługi w zakresie przygotowywania i opiniowania zawieranych umów budowlanych przez generalnych wykonawców podwykonawców. Doradzamy w podjęciu działań mających na celu zabezpieczenie interesów klienta w trakcie budowy oraz przy ewentualnym zakończeniu współpracy z nieuczciwym kontrahentem. W przypadku podwykonawców naszym głównym celem jest takie zorganizowanie sytuacji podwykonawcy aby mógł on dochodzić swoich należności również od inwestora.
W sytuacji gdy inwestor uchyla się z zapłatą prawnicy Kancelarii pomagają również dochodzić należności w drodze negocjacji jak i w trakcie procesu sądowego oraz egzekucji komorniczej. Przy czym zajmujemy się dochodzeniem należności zarówno za wykonane roboty główne jak i wykonane prace dodatkowe.
Jesteśmy w stanie pomóc też w przypadku nieuczciwego naliczania zawyżonych kar umownych wynikłych np. z opóźnień wynikłych nie z winy podwykonawcy, złego organizacji prac przez inwestora bądź dostarczania materiałów budowlanych i projektów na czas.