Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Kontrakty budowlane generalni wykonawcy i podwykonawcy

Nasza Kancelaria nakierowana jest na pomoc uczestnikom procesu budowlanego w prawidłowym zawarciu i wykonaniu umowy o roboty budowlane. Dlatego świadczymy usługi w zakresie przygotowywania i opiniowania zawieranych umów budowlanych przez generalnych wykonawców podwykonawców. Doradzamy w podjęciu działań mających na celu zabezpieczenie interesów klienta w trakcie budowy oraz przy ewentualnym zakończeniu współpracy z nieuczciwym kontrahentem. W przypadku podwykonawców naszym głównym celem jest takie zorganizowanie sytuacji podwykonawcy aby mógł on dochodzić swoich należności również od inwestora.

W sytuacji gdy inwestor uchyla się z zapłatą prawnicy Kancelarii pomagają również dochodzić należności w drodze negocjacji jak i w trakcie procesu sądowego oraz egzekucji komorniczej. Przy czym zajmujemy się dochodzeniem należności zarówno za wykonane roboty główne jak i wykonane prace dodatkowe.

Jesteśmy w stanie pomóc też w przypadku nieuczciwego naliczania zawyżonych kar umownych wynikłych np. z opóźnień wynikłych nie z winy podwykonawcy, złego organizacji prac przez inwestora bądź dostarczania materiałów budowlanych i projektów na czas.

W roku 2014 wprowadziliśmy nowe logo Kancelarii, "Legal Compensation Mateusz Romowicz”, chcąc podkreślić wiodące specjalizacje w Kancelarii, które skupiają się na obszarach związanych z dochodzeniem odszkodowań dla poszkodowanych.


Reprezentujemy
w sądzie

MISJA KANCELARII

Misją Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, której charakter i forma spełni oczekiwania Klientów potrzebujących wsparcia prawnego w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych wypadkami lub innymi nieoczekiwanymi zdarzeniami, które z reguły mają decydujący wpływ na sytuację życiową i finansową Klienta.

Działalność Kancelarii w zakresie świadczonych usług zmierza do uzyskania jak największych odszkodowań dla Naszych Klientów, co z reguły wymaga reprezentacji Klienta w Sądzie.


Zespół

Zespół Kancelarii tworzą radcowie prawni, aplikanci radcowscy i prawnicy, którzy zapewniają Klientom profesjonalną obsługę prawną gwarantując poufność, najwyższy poziom etyczny oraz merytoryczny świadczonych usług. Kancelaria świadczy obsługę prawną w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Więcej

Kontakt

Ul. Śląska 35/37,
V piętro (Twin Office)
81-310 Gdynia,
Polska

Telefon: +48 58 350 59 93
Fax: +48 58 746 33 95
sekretariat@kancelaria-gdynia.eu