Nasza Kancelaria nakierowana jest na pomoc uczestnikom procesu budowlanego w prawidłowym zawarciu i wykonaniu umowy o roboty budowlane. Dlatego świadczymy usługi w zakresie przygotowywania i opiniowania zawieranych umów budowlanych przez inwestorów. Doradzamy w podjęciu działań mających na celu zabezpieczenie interesów klienta w trakcie budowy oraz przy ewentualnym zakończeniu współpracy z nieuczciwym kontrahentem. W przypadku inwestorów naszym głównym celem jest takie zorganizowanie procesu budowlanego aby znany był inwestorowi każdy podwykonawca oraz niemożliwym było wykonanie robót dodatkowych bez wyraźnej zgody.
W sytuacji gdy podwykonawca dochodzi zapłaty za niewykonane zakresy robót, prawnicy Kancelarii pomagają doprowadzić do rozsądnego rozliczenia w trakcie negocjacji jak i w trakcie procesu sądowego.
Jesteśmy w stanie pomóc też w przypadku nieuczciwego odstąpienia przez wykonawcę od umowy i naliczenia z tego tytułu kar umownych wynikłych.
Zespół Kancelarii posiada również doświadczenie w zawieraniu i rozliczaniu tzw. kontraktów FIDIC.