Zespół Kancelarii ma świadomość jak ważnym i skomplikowanym procesem jest zmiana właściciela nieruchomości gruntowej bądź lokalowej.
Przed zakupem sporządzamy audyt prawny nieruchomości zawierający analizę zadłużenia, status prawny nieruchomości, obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym służebnościami, sytuację w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości.
Pomagamy również w skonstruowaniu umów sprzedaży, darowizny bądź innych form przeniesienia własności nieruchomości. Opiniujemy również umowy przedstawiane naszym klientów pod względem ewentualnych ryzyk i odpowiedzialności. Jednocześnie przygotowujemy stosowną dokumentację potrzebną do przeniesienia własności nieruchomości oraz umawiamy termin u notariusza.
Dochodzimy również w imieniu klientów wykonania umów bądź roszczeń z tytułu ich nieprawidłowego wykonania np. z tytułu wad nieruchomości bądź lokalu.