Znając specyfikę zawodu architekta Kancelaria jest gotowa świadczyć stałą obsługę biurom architektonicznym i projektowym. Pomoc ta ma w szczególności uchronić klienta przez utratą praw autorskich do projektów budowlanych, projektów instalacji, utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych. Zapewnić możliwość kontroli w ich zmianach w ramach nadzoru autorskiego.
Jesteśmy również nastawieni na ochronę klientów przed nieuczciwymi kontrahentami dochodzącymi wykonania bezpłatnych zmian w projekcie bądź nieodpłatnego dostosowania go do nowych warunków.
Zespół prawników pomaga również w sporządzaniu i opiniowaniu umów o prace projektowe. Przy czym nakierowani jesteśmy na jak najlepsze zabezpieczenie interesów klienta i zagwarantowanie zapłaty za wykonane prace.