Ze względu na specyfikę inwestycji budowlanych prawnicy Kancelarii zwracają szczególną uwagę na zagadnienia związane zagadnieniami praw autorskich pojawiającymi się w trakcie procesu budowlanego.
Dlatego pomagamy naszym klientom w uregulowaniu praw do korzystania z projektów budowlanych, projektów instalacji, utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich do prac remontowych, odbudowy bądź przebudowy.