Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie przygotowania i realizacji procesu budowlanego, praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego, kwestii związanych z użytkowaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, jak również współpracy z organami administracji publicznej w realizacji tych spraw.
Pomagamy uzyskać wymagane koncesje i pozwolenia organów administracji państwowej, związane z procesem budowlanym oraz w czynnościach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Świadczymy usługi w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
Dodatkowe przygotowujemy analizy ryzyk związanych z projektowanymi inwestycjami (analizujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulacje prawne dla planowanych obiektów, status prawny nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja).
Zajmujemy się również procesem legalizacji samowoli budowlanej.