Nasza Kancelaria nakierowana jest na pomoc właścicielom nieruchomości w problemach, które mogą ich spotkać.
Przede wszystkim zajmujemy się uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym w procedurze zasiedzenia, nieprawidłowego wytyczenia granic działki, podziału nieruchomości w wyniku spadku bądź innego podziału majątku.
Pomagamy również w ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, w tym w szczególności hipotek, służebności gruntowych i osobistych, użytkowania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Świadczymy również usługi prawne w zakresie wyodrębniania własności lokali z budynku.
Nasz zespół prawników jest w stanie na życzenie klienta sporządzić również analizę prawną nieruchomości zawierającą informację, co do  zadłużenia, statusu prawnego nieruchomości, obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym służebnościami, sytuacji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.