Mając na uwadze trudności, jakie może napotkać osoba nabywająca lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny na rynku pierwotnym, Kancelaria świadczy usługi w zakresie opiniowania umów podpisywanych z deweloperem, tj. umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich oraz przyrzeczonych, pod kątem ich zgodności z przepisami obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego, a także kompleksowego zabezpieczenia interesów nabywcy oraz bezpieczeństwa rozwiązań zastosowanych przez dewelopera.
Ponadto analizujemy prospekty informacyjne, których sporządzenie jest konieczne przed rozpoczęciem sprzedaży przez dewelopera.
W imieniu naszych Klientów podejmujemy również działania mające na celu realizację przez dewelopera wszelkich ciążących na nim obowiązków.