Wynagrodzenie Kancelarii uzgadniane jest w każdym przypadku indywidualnie z Klientem, w zależności od rodzaju zlecenia oraz przewidywanego zaangażowania Zespołu Kancelarii w zlecenie.
Kancelaria oferuje następujące modele wynagrodzenia:
  • wynagrodzenie ryczałtowe - ustalane przed podjęciem wykonania zlecenia, obejmuje całkowity koszt wykonywanej usługi.
  • wynagrodzenie godzinowe - wynagrodzenie uzależnione od czasu przeznaczonego na wykonanie zlecenia - stanowi iloczyn godzin zaangażowania prawnika w zlecenie i przyjętej stawki godzinowej honorarium Kancelarii. Stawka wynagrodzenia za godzinę pracy prawnika ustalana jest przed przyjęciem zlecenia.
  • wynagrodzenie okresowe - wynagrodzenie określone ryczałtem okresowym, np. tygodniowym, miesięcznym.
  • success fee - ten model wynagradzania składa się z relatywnie niskiego wynagrodzenia inicjującego oraz wynagrodzenia uzależnionego od wartości świadczenia uzyskanego przez Kancelarię dla Klienta ustalone jako procent jego wysokości, stosowane zazwyczaj w sprawach windykacyjnych i dotyczących optymalizacji podatkowej.
Wynagrodzenie Kancelarii z reguły ustalane jest jako wariant mieszany dwóch lub więcej powyższych modeli, co jest uzależnione od specyfiki zlecenia oraz oczekiwań Klienta.