Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii uzgadniane jest w każdym przypadku indywidualnie z Klientem, w zależności od rodzaju zlecenia oraz przewidywanego zaangażowania Zespołu Kancelarii w zlecenie.

Kancelaria oferuje następujące modele wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie ryczałtowe - ustalane przed podjęciem wykonania zlecenia, obejmuje całkowity koszt wykonywanej usługi, stosowane z reguły przy konstrukcji umów i regulaminów, przy pakiecie Audyt Prawny.

  • wynagrodzenie godzinowe - wynagrodzenie uzależnione od czasu przeznaczonego na wykonanie zlecenia - stanowi iloczyn godzin zaangażowania prawnika w zlecenie i przyjętej stawki godzinowej honorarium Kancelarii. Stawka wynagrodzenia za godzinę pracy prawnika ustalana jest przed przyjęciem zlecenia.

  • wynagrodzenie okresowe - wynagrodzenie określone ryczałtem okresowym, np. tygodniowym, miesięcznym, stosowane z reguły przy pakiecie Stałej Obsługi Prawnej

  • success fee - ten model wynagradzania składa się z relatywnie niskiego wynagrodzenia inicjującego oraz wynagrodzenia uzależnionego od wartości świadczenia uzyskanego przez Kancelarię dla Klienta ustalone jako procent jego wysokości, stosowane zazwyczaj w sprawach windykacyjnych i dotyczących optymalizacji podatkowej.

Wynagrodzenie Kancelarii z reguły ustalane jest jako wariant mieszany dwóch lub więcej powyższych modeli, co jest uzależnione od specyfiki zlecenia oraz oczekiwań Klienta.

W roku 2014 wprowadziliśmy nowe logo Kancelarii, "Legal Compensation Mateusz Romowicz”, chcąc podkreślić wiodące specjalizacje w Kancelarii, które skupiają się na obszarach związanych z dochodzeniem odszkodowań dla poszkodowanych.


Reprezentujemy
w sądzie

MISJA KANCELARII

Misją Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, której charakter i forma spełni oczekiwania Klientów potrzebujących wsparcia prawnego w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych wypadkami lub innymi nieoczekiwanymi zdarzeniami, które z reguły mają decydujący wpływ na sytuację życiową i finansową Klienta.

Działalność Kancelarii w zakresie świadczonych usług zmierza do uzyskania jak największych odszkodowań dla Naszych Klientów, co z reguły wymaga reprezentacji Klienta w Sądzie.


Zespół

Zespół Kancelarii tworzą radcowie prawni, aplikanci radcowscy i prawnicy, którzy zapewniają Klientom profesjonalną obsługę prawną gwarantując poufność, najwyższy poziom etyczny oraz merytoryczny świadczonych usług. Kancelaria świadczy obsługę prawną w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Więcej

Kontakt

Ul. Śląska 35/37,
V piętro (Twin Office)
81-310 Gdynia,
Polska

Telefon: +48 58 350 59 93
Fax: +48 58 746 33 95
sekretariat@kancelaria-gdynia.eu