Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Błędy lekarskie/medyczne

Brak jest statystyk pokazujących rzeczywistą skalę popełnianych w Polsce błędów medycznych. Szacunki organizacji pozarządowych wskazują, że każdego roku w naszym kraju popełnianych jest kilkadziesiąt tysięcy błędów medycznych powodujących uszkodzenia ciała, cierpienie, kalectwo a także śmierć pacjentów. Większość z nich na skutek niewłaściwego podejścia personelu medycznego oraz niewiedzy pacjentów pozostaje bezkarna.

Nasz zespół prawników posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w dochodzeniu roszczeń związanych z błędami medycznymi takimi jak błędy chirurgiczne, okołoporodowe, diagnostyczne, stomatologiczne a także zakażenia szpitalne. Dochodzimy także roszczeń wynikających z naruszenia praw pacjenta takich jak prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych, prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawo pacjenta do poszanowania godności oraz intymności, prawo do umierania w spokoju i godności.

Nasza Kancelaria współpracuje z profesjonalnymi lekarzami w zakresie oceny zasadności roszczeń z tytułu błędów medycznych.

Reprezentujemy poszkodowanych pacjentów zarówno w sprawach cywilnych o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne jak też w postępowaniach dyscyplinarnych oraz sprawach karnych członków personelu medycznego.

Reprezentujemy także członków rodzin pacjentów, którzy wskutek błędu medycznego stracili życie, w sprawach o uzyskanie należnego im odszkodowania, renty oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

W roku 2014 wprowadziliśmy nowe logo Kancelarii, "Legal Compensation Mateusz Romowicz”, chcąc podkreślić wiodące specjalizacje w Kancelarii, które skupiają się na obszarach związanych z dochodzeniem odszkodowań dla poszkodowanych.


Reprezentujemy
w sądzie

MISJA KANCELARII

Misją Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, której charakter i forma spełni oczekiwania Klientów potrzebujących wsparcia prawnego w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych wypadkami lub innymi nieoczekiwanymi zdarzeniami, które z reguły mają decydujący wpływ na sytuację życiową i finansową Klienta.

Działalność Kancelarii w zakresie świadczonych usług zmierza do uzyskania jak największych odszkodowań dla Naszych Klientów, co z reguły wymaga reprezentacji Klienta w Sądzie.


Zespół

Zespół Kancelarii tworzą radcowie prawni, aplikanci radcowscy i prawnicy, którzy zapewniają Klientom profesjonalną obsługę prawną gwarantując poufność, najwyższy poziom etyczny oraz merytoryczny świadczonych usług. Kancelaria świadczy obsługę prawną w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Więcej

Kontakt

Ul. Śląska 35/37,
V piętro (Twin Office)
81-310 Gdynia,
Polska

Telefon: +48 58 350 59 93
Fax: +48 58 746 33 95
sekretariat@kancelaria-gdynia.eu