Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Prawo budowlane

Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie przygotowania i realizacji procesu budowlanego, praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego, kwestii związanych z użytkowaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, jak również współpracy z organami administracji publicznej w realizacji tych spraw.

Pomagamy uzyskać wymagane koncesje i pozwolenia organów administracji państwowej, związane z procesem budowlanym oraz w czynnościach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Świadczymy usługi w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Dodatkowo przygotowujemy analizy ryzyk związanych z projektowanymi inwestycjami (analizujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, regulacje prawne dla planowanych obiektów, status prawny nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja). Zajmujemy się również procesem legalizacji samowoli budowlanej.

W roku 2014 wprowadziliśmy nowe logo Kancelarii, "Legal Compensation Mateusz Romowicz”, chcąc podkreślić wiodące specjalizacje w Kancelarii, które skupiają się na obszarach związanych z dochodzeniem odszkodowań dla poszkodowanych.


Reprezentujemy
w sądzie

MISJA KANCELARII

Misją Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, której charakter i forma spełni oczekiwania Klientów potrzebujących wsparcia prawnego w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych wypadkami lub innymi nieoczekiwanymi zdarzeniami, które z reguły mają decydujący wpływ na sytuację życiową i finansową Klienta.

Działalność Kancelarii w zakresie świadczonych usług zmierza do uzyskania jak największych odszkodowań dla Naszych Klientów, co z reguły wymaga reprezentacji Klienta w Sądzie.


Zespół

Zespół Kancelarii tworzą radcowie prawni, aplikanci radcowscy i prawnicy, którzy zapewniają Klientom profesjonalną obsługę prawną gwarantując poufność, najwyższy poziom etyczny oraz merytoryczny świadczonych usług. Kancelaria świadczy obsługę prawną w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Więcej

Kontakt

Ul. Śląska 35/37,
V piętro (Twin Office)
81-310 Gdynia,
Polska

Telefon: +48 58 350 59 93
Fax: +48 58 746 33 95
sekretariat@kancelaria-gdynia.eu