Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Wypadek przy pracy

Nasz zespół prawników prowadzi kompleksową obsługę pracowników lub ich rodzin poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych, wypadków ciężkich oraz wypadków zbiorowych, na każdym etapie postępowania. Pomagamy uzyskać zarówno świadczenia z ubezpieczenia społecznego (ZUS-u) jak i wyegzekwować roszczenia uzupełniające bezpośrednio od pracodawcy czy towarzystwa ubezpieczeń z którym pracodawca zawarł umowę ubezpieczenia.

Reprezentujemy także członków rodzin pracowników, którzy wskutek wypadku przy pracy stracili życie, w sprawach o uzyskanie należnych im świadczeń za takie następstwa śmierci pracownika jak pogorszenie warunków mieszkaniowych, utratę zabezpieczenia majątkowego na przyszłość, uczucie osamotnienia, trudności życiowe dziecka pozbawionego opieki matki, osłabienie energii życiowej a także w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne za cierpienia fizyczne i psychiczne członków rodziny zmarłego.

W roku 2014 wprowadziliśmy nowe logo Kancelarii, "Legal Compensation Mateusz Romowicz”, chcąc podkreślić wiodące specjalizacje w Kancelarii, które skupiają się na obszarach związanych z dochodzeniem odszkodowań dla poszkodowanych.


Reprezentujemy
w sądzie

MISJA KANCELARII

Misją Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, której charakter i forma spełni oczekiwania Klientów potrzebujących wsparcia prawnego w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych wypadkami lub innymi nieoczekiwanymi zdarzeniami, które z reguły mają decydujący wpływ na sytuację życiową i finansową Klienta.

Działalność Kancelarii w zakresie świadczonych usług zmierza do uzyskania jak największych odszkodowań dla Naszych Klientów, co z reguły wymaga reprezentacji Klienta w Sądzie.


Zespół

Zespół Kancelarii tworzą radcowie prawni, aplikanci radcowscy i prawnicy, którzy zapewniają Klientom profesjonalną obsługę prawną gwarantując poufność, najwyższy poziom etyczny oraz merytoryczny świadczonych usług. Kancelaria świadczy obsługę prawną w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Więcej

Kontakt

Ul. Śląska 35/37,
V piętro (Twin Office)
81-310 Gdynia,
Polska

Telefon: +48 58 350 59 93
Fax: +48 58 746 33 95
sekretariat@kancelaria-gdynia.eu